Filmer/Konstnärer

Premiärfilm visad på Supermarket 2006 i Konstnärshuset:

Lena Gustsavsson, En köpfri dag. En dokumenterad performance som ägde rum

i Kista Galleria 2005.

Annonser